1. O szkole
  2. Dla ucznia
  3. Galeria szkoły
  4. Plan lekcji
  5. Podręczniki
  6. Dni kontaktowe
  7. Nabór do PG1
 
 

Strona główna

  Aktualności szkoły   
Login:   Hasło:
 

Gości online: 1

 

 

Piknik rodzinny

Piknik rodzinny

 

czytaj więcej


Debata BREXIT

   Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu , pod kierunkiem  nauczycielki wiedzy o społeczeństwie Pani Haliny Pilarczyk,  Patrycja Woźniak i Marta Myślińska z kl.  3b oraz Krystian Szaniawski z kl. 2b uczestniczyli w debacie nt. przyczyn i skutków BREXITU , zorganizowanej przez Słubicko - Frankfurckie Centrum Kooperacji za pośrednictwem Biura Wojewody.
   Wydarzenie to zaplanowano dla  uprzednio zakwalifikowanych 80-ciu polskich i niemie

 

czytaj więcej


Spektakl profilaktyczny

    W dniu 18 maja uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Siódma pieczęć”. Spektakl został zaprezentowany przez  Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży Moralitet z Krakowa i był  ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: alkoholowi, nikotynie, dopalaczom, narkotykom. W widowisku  za pomocą zderzenia dwóch rzeczywistości  zaprezentowano  uczniom wartość życia i zd

 

czytaj więcej


Pola Nadziei

Hurra! Posadzone w zeszłym roku, w ramach akcji ,,Pola Nadziei ", cebulki żonkili wreszcie nam zakwitły. Cieszymy się, że ten prosty symbol przypomina nam o tym, ze nadzieja wciąż się odradza.

 

czytaj więcej


„LUZIK” i jego wizja szkoły

    10.05.2017 w Iłowej odbyły się eliminacje powiatowe Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2017.  Rywalizowały ze sobą zespoły w dwóch kategoriach - scena dziecięca (szkoły podstawowe) i scena młodzieżowa (gimnazja). W drugiej z grup znalazł się teatr „Luzik” z Zespołu Szkół nr 1 Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu.
    Pod kierownictwem Wioletty Stachury uczniowie przygotowali przedstawienie o znamiennym tytule „Żeby było

 

czytaj więcej


Zwycięski KLAPS!

28.04.17. członkowie Koła filmowego KLAPS z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu uczestniczyli w Gorzowie Wielkopolskim w finale VII Gimnazjalnych Spotkań Filmowych. Zadaniem konkursowym było nakręcenie dziesięciominutowego filmu, którego mottem miały być słowa Brata Alberta: „Ten jest dobry, kto chce być dobry”.
    Nasi uczniowie wracali z Miejskiego Ośrodka Sztuki w doskonałych nastrojach. Film „Łańcuszek dobroci”, który powstawał pod

 

czytaj więcej


AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

    Informujemy, że nasza szkoła po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Czysty Aniołek zorganizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Potrzebne są: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.
  

 

czytaj więcej


Z Erasmusem na Węgrzech

         W dniach 30.04 – 6.05 br. odbyło się kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie Erasmus +.
Przedstawiciele szkół z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i naszej szkoły byli gośćmi Vajda Janos Gimnazjum w Keszthely. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice z klas trzecich: Kinga Głowa, Anna Łażewska i Wiktoria Palczewska oraz panie Dorota Weltrowska i Maria Gołaszewska (szkolny koordynator projektu

 

czytaj więcej


Szanowni państwo, uczniowie klas I –VI Publicznej Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Publicznego Gimnazjum nr 1

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245 ze zm. §5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców PSP 7 i PG 1, Rady Pedagogicznej PSP 7 i PG 1 oraz Samorządu Uczniowskiego PSP 7 i PG 1 ustalono dzień 2 maja  2017 roku – dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów. Jednocześnie informuję, że  na  świetlicy szkolne

 

czytaj więcej


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

We wtorek 2 maja  2017 roku w Żaganiu  odbędą się uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
10.30 – zbiórka przy Urzędzie Miasta  Żagań
10.45- 10.55- przemarsz ulicami miasta na plac Gen. Maczka
11.00- uroczystość z udziałem władz miasta i wojska.
Zachęcam wszystkich do udziału w uroczystościach .

 

czytaj więcej


Droga Gimnazjalistko! Drogi Gimnazjalisto!

    Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji.
    Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową.
    Różnorodna oferta kształcenia daje wiele możliwości wyboru własnej edukacji, gwarantując wszystkim uczniom kontynuację nauki po każdym etapie kształcenia.
    Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu  i rozpocz

 

czytaj więcej


Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej zaplanowali cykl 16 spotkań w miastach wojewódzkich, w trakcie których postarają się wspólnie z zaproszonymi gośćmi odpowiedzieć na pytanie: „Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?”. Do udziału w spotkaniu zapraszają wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby podzielić się swoją opinią w tej sprawie.

 

czytaj więcej


Szanowni państwo, uczniowie klas I-II Publicznego Gimnazjum nr 1

Szanowni państwo, uczniowie klas I-II Publicznego Gimnazjum
19, 20 i 21 kwietnia 2017 roku uczniowie klas trzecich PG1  przystąpią do Egzaminów Gimnazjalnych, w związku z tym  zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245 ze zm. §5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców PSP 7 i PG 1, Rady Pedagogicznej PSP 7 i PG 1 oraz Samorzą

 

czytaj więcej


Poprawa jakości kształcenia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

W ramach   pro­jektu :„Poprawa jakości ksz­tałce­nia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” od 13 lutego chętni uczniowie klas drugich i trze­cich biorą udział w zaję­ci­ach warsz­ta­towych z matem­atyki i przed­miotów przy­rod­niczych. Zaję­cia odby­wają się w gru­pach 8–10 osobowych w wymi­arze dwóch godzin lek­cyjnych w tygod­niu. Na pier­wszych zaję­

 

czytaj więcej


POLSKO - NIEMIECKA DEBATA BREXIT

    Pani Halina Pilarczyk otrzymała gratulacje od organizatorów za zakwalifikowanie- po weryfikacji -  uczniów: Patrycji Woźniak  z kl.3b , Marty Myślińskiej z kl.3b oraz Krystiana Szaniawskiego z kl.2a  do Debaty BREXIT ,która odbędzie się 09 maja br. w Słubicach,a  zorganizowanej w ramach   Projekt- und Veranstaltungsmanagement  Frankfurt - Słubicer Kooperationszentrum przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Ziel

 

czytaj więcej


Życzenia na Wielkanoc

„ Z każdego świata zakątka niech płynie radość jak strumień,
miłość mocna jak  Zmartwychwstanie niech przenika do sumień,
dni powszednie  nam w Święta pozamienia swą mocą ,
a szarości  wieczoru staną się Wielką Nocą.”
Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją,
 wiarą w sens życia, ciepła i pogody w sercach wszystkim
uczniom naszej szkoły oraz ich najbliższym
życzy Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 1

 

czytaj więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

Facebook

e-Dziennik

Wewnątrzszkolna instrukcja Egzaminu Gimnazjalnego

PSP7

U nas dzwoni

Lekcja od - do przerwa
1 800 - 845 10 min
2 855 - 940 10 min
3 950 - 1035 10 min
4 1045 - 1130 10 min
5 1140 - 1225 15 min
6 1240 - 1325 10 min
7 1335 - 1420 10 min
8 1430 - 1515  
 

Gazetka szkolna

Losowe foto

Szkoła bez przemocy

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Bezpieczna Woda

Bezpieczny Stok

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasze Talenty

OKE Poznań

CKE

Kuratorium Oświaty

WOM

MEN

Żagań

Szlachetna paczka

Góra grosza

Pałac Książęcy w Żaganiu

PCK

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wolontariat

Bezpieczne wakacje

ODN Zielona Góra

Comenius

eTwinning

Gra Pierwsza Pomoc

 

 

 

 
 

Copyright © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone Administrator Krzysztof Kosiński