1. O szkole
  2. Dla ucznia
  3. Galeria szkoły
  4. Plan lekcji
  5. Podręczniki
  6. Dni kontaktowe
  7. Nabór do PG1
 
 

Strona główna

  Aktualności szkoły   
Login:   Hasło:
 

Gości online: 1

 

 

Europejski tydzień walki z rakiem 2016 – konkurs dla młodzieży

   Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii-Instytutu zaprasza wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie w Polsce do uczestnictwa w konkursie dla młodzieży pod nazwą „Europejski tydzień walki z rakiem 2016″, organizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues (ECL).
W ramach konkursu, zespoły liczące od 3 do 5 uczniów w wieku od 8 do 18 lat mogą zgłaszać opracowane przez siebie infografiki dotyczące zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Infografika może być przygotowana w dowolnym języku, w formie prezentacji multimedialnej, plakatu, ulotki lub filmu. Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody w postaci tabletów (m.in. iPAD mini).
Oceniane będą:
• kreatywność i oryginalność projektu;
• zgodność informacji zawartych w pracy konkursowej z 12 nowymi zaleceniami Europejskiego kodeksu walki z rakiem
• siła przekazu pracy konkursowej.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
• umieszczenie w pracy logotypu Europejskiego kodeksu walki z rakiem
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz musi być podpisany przez nauczyciela, dyrektora szkoły lub inną osobę dorosłą sprawującą nadzór nad uczniami przygotowującymi pracę. Formularz stanowi potwierdzenie, że praca została wykonana wyłącznie przez zgłaszających ją uczniów i zaświadcza przekazanie praw do wykorzystywania pracy konkursowej w ramach działalności statutowej ECL.
Gotowe prace konkursowe (jako załącznik lub link do filmu lub pliku do pobrania umieszczony w treści wiadomości e-mail) oraz wypełniony formularz należy wysłać na adres e-mail: ECAC@europeancancerleagues.org
Termin zgłaszania prac upływa 24 kwietnia 2016 roku
 Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie znajdują się na prowadzonej przez Zakład Epidemiologii stronie internetowej Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem pod adresem: kodekswalkizrakiem.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Europejskich Lig Walki z Rakiem: ewaccompetition2016Facebook

e-Dziennik

Wewnątrzszkolna instrukcja Egzaminu Gimnazjalnego

PSP7

U nas dzwoni

Lekcja od - do przerwa
1 800 - 845 10 min
2 855 - 940 10 min
3 950 - 1035 10 min
4 1045 - 1130 10 min
5 1140 - 1225 15 min
6 1240 - 1325 10 min
7 1335 - 1420 10 min
8 1430 - 1515  
 

Gazetka szkolna

Losowe foto

Szkoła bez przemocy

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Bezpieczna Woda

Bezpieczny Stok

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasze Talenty

OKE Poznań

CKE

Kuratorium Oświaty

WOM

MEN

Żagań

Szlachetna paczka

Góra grosza

Pałac Książęcy w Żaganiu

PCK

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wolontariat

Bezpieczne wakacje

ODN Zielona Góra

Comenius

eTwinning

Gra Pierwsza Pomoc

 

 

 

 
 

Copyright © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone Administrator Krzysztof Kosiński