1. O szkole
  2. Dla ucznia
  3. Galeria szkoły
  4. Plan lekcji
  5. Podręczniki
  6. Dni kontaktowe
  7. Nabór do PG1
 
 

Strona główna

  Historia szkoły   
Login:   Hasło:
 

Gości online: 1

 

Historia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Doroty księżnej żagańskiej
    1 września 1999 roku do polskiego szkolnictwa znów powróciły gimnazja, które
w strukturze oświaty stanowią III etap edukacyjny. W związku z reformą powołane zostało Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żaganiu mieszczące się przy ulicy Żarskiej 1.
    Kierowanie placówką powierzono doświadczonemu pedagogowi Pani mgr Wiesławie Czernichowskiej – Szulc. Zastępcą dyrektora została Pani mgr Maria Szczęch.
    Na potrzeby nowej szkoły oddano 14 sal lekcyjnych. Pod okiem pierwszej dyrektor szkoły, 19 nauczycieli i pedagoga – 193 gimnazjalistów rozpoczęło naukę w 7 klasach pierwszych.
    Do życia powołane zostało koło teatralne „Coś nowego”, a w następnym roku prężnie działające koło dziennikarskie rozpoczęło wydawanie szkolnej gazetki „Swistek”.
Nad demokratyzacją życia szkolnego czuwał Samorząd Uczniowski, a studio radiowe „Piwnica” umilało gimnazjalistom przerwy międzylekcyjne. W murach szkoły słychać było śpiew chóru.
    W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęto przygotowania do nadania szkole imienia.
13 maja 2004 roku placówka przyjęła imię Doroty księżnej żagańskiej. Uroczystość uświetnili swą obecnością potomkowie ostatniego księcia żagańskiego Howarda de Talleyrand - Perigord,
Helie de Purtalés i jego synowie – Jacques Louis i Nicolas oraz  siostra Anna de Bagneux
oraz potomkini księżnej Wilhelminy – Elizabeth z córką, a także ich francuscy przyjaciele.
    Od tej chwili tradycją szkoły stały się obchody Dnia Patronki.
    W 2004 roku w 19 oddziałach uczyło się 493 gimnazjalistów, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna liczyła 42 nauczycieli, pedagoga i psychologa.
    W 2006 roku stanowisko dyrektora objęła Pani mgr Bożena Adamowicz.
    Dotrzymanie kroku reformie i sprostanie wymogom aktualnej polityki oświatowej było zadaniem priorytetowym, ale nie zapomniano o realizacji innych zadań mających na celu poprawę warunków pracy szkoły. Nasza biblioteka wyposażona została w nowoczesne  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ( ICIM ).  Nawiązano również współpracę z belgijskimi szkołami
i przystąpiono do programu edukacyjnego Comenius, który dawał młodzieży możliwość poznania różnych  kultur i języków europejskich, a także pokonania barier i stereotypów.
    Szkoła mająca do tej pory w swojej ofercie naukę języka angielskiego i niemieckiego, mogła zaproponować również lekcje języka rosyjskiego i francuskiego.
    Praca dydaktyczna na lekcjach oraz zajęcia prowadzone w ramach licznych kół zainteresowań zapewniły młodzieży osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W latach 2000-2007 szkoła mogła pochwalić się 50 finalistami konkursów przedmiotowych, w tym 17 laureatami oraz 2 laureatami konkursu recytatorskiego, a teatr szkolny dwukrotnie został laureatem Lubuskiej Gali Teatralnej. W murach naszej szkoły mamy także najlepszych sportowców – medalistów Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w unihokeju i lekkiej atletyce.
    W 2008 roku w wyniku połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Publicznego Gimnazjum nr 1, powstał Zespół Szkół nr 1, którym kierowała dotychczasowa dyrektor szkoły podstawowej, Pani mgr Halina Pilarczyk.
    W latach 2010-2013 funkcję dyrektora placówki sprawowała Pani mgr Małgorzata Zdanowicz.
    Obecnie Zespołem Szkół nr 1  kieruje Pani mgr Dorota Stebelska, wicedyrektorem ds. gimnazjum jest Pani mgr Ewa Wójtowicz, a ds. szkoły podstawowej Pani mgr Barbara Starczewska
    Wizytówką i chlubą naszej szkoły stali się laureaci i finaliści konkursów. Do 2014 roku gimnazjum może poszczycić się 124 finalistami konkursów przedmiotowych, w tym 46 laureatami oraz 9 finalistami konkursu recytatorskiego, w tym 2 laureatami, zaś szkolny teatr siedmiokrotnie uzyskał tytuł finalisty Lubuskiej Gali Teatralnej, w tym dwukrotnie laureata. W sporcie pochwalić się możemy licznymi złotymi medalistami Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
    Szkoła nadal podlega wielkim przemianom, ale to uczniowie kreują jej wizerunek. Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 1 imienia Doroty księżnej żagańskiej to człowiek  wyposażony nie tylko w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, ale osoba, dla której głównymi wartościami są mądrość, odpowiedzialność i dobroć – cechy, które wyróżniały Dorotę Talleyrand, naszą patronkę – wielką damę Żagania i Europy.
    16 maja 2014 roku to wyjątkowy dzień w historii szkoły – dzień nadania szkole sztandaru.
                                    Edyta Krajewska – Czerniawska, 

  

Facebook

e-Dziennik

Wewnątrzszkolna instrukcja Egzaminu Gimnazjalnego

PSP7

U nas dzwoni

Lekcja od - do przerwa
1 800 - 845 10 min
2 855 - 940 10 min
3 950 - 1035 10 min
4 1045 - 1130 10 min
5 1140 - 1225 15 min
6 1240 - 1325 10 min
7 1335 - 1420 10 min
8 1430 - 1515  
 

Gazetka szkolna

Losowe foto

Szkoła bez przemocy

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Bezpieczna Woda

Bezpieczny Stok

Szkoła Odkrywców Talentów

Nasze Talenty

OKE Poznań

CKE

Kuratorium Oświaty

WOM

MEN

Żagań

Szlachetna paczka

Góra grosza

Pałac Książęcy w Żaganiu

PCK

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wolontariat

Bezpieczne wakacje

ODN Zielona Góra

Comenius

eTwinning

Gra Pierwsza Pomoc

 

 

 

 
 

Copyright © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone Administrator Krzysztof Kosiński